Acasa

Prin această expunere le cerem celor care se referă la Dumnezeu să respecte ca veşnic valabile învăţăturile biblice şi modelele stabilite din vremea apostolilor. După învierea şi până la înălţarea Lui, DOMNUL nostru a petrecut 40 de zile învăţându-şi ucenicii (Luca 24:50-51). DOMNUL înviat care li S-a arătat, le-a poruncit apostolilor Lui aleşi să înveţe Neamurile să păzească toate lucrurile pe care El li le-a poruncit (Mat. 28:20; Fapte 1:1-3). Toţi slujitorii adevăraţi ai lui Dumnezeu au lucrat după modelul fixat de apostolul Petru în ziua Cincizecimii. Acest model va fi valabil până la sfârşit în privinţa învăţăturilor şi practicilor. Astfel, se va împlini cuvântul vorbit prin prorocul Isaia: Toţi fiii tăi vor fi ucenici ai DOMNULUI, şi mare va fi propăşirea fiilor tăi.”(Isa. 54:13). În Evanghelia lui Ioan, DOMNUL nostru se referă la acest text biblic, spunând: „În proroci este scris: ‚Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu. Aşa că oricine a ascultat pe Tatăl şi a primit învăţătura Lui, vine la Mine. (Ioan 6:45).

––––––––––––––––––––––––––––––-

Copyright © 2013
Toate drepturile rezervate asupra prezentei ediţii în limba română.

Cartea poate fi descărcată de aici: http://www.scribd.com/doc/120931023/La-inceput-a-fost-Cuvantul-nu-rastalmacirea

Orice reproducere sau selecţie de texte din această carte (blog) este permisă doar cu aprobarea în scris din partea autorului.

Cartea – în format tipărit – şi de asemenea, alte broşuri şi cărţi în limba română, care tratează subiecte biblice de actualitate, pot fi comandate pe adresa misiunea.ultimachemare@gmail.com

Predici ale învăţătorului Ewald Frank în format video sau audio, pot fi vizionate pe site-ul ultimachemare.ro

Reclame
Publicat în Uncategorized | Lasă un comentariu